Φόρμα Επικοινωνίας

Παρακαλώ εισάγετε τον 5-ψήφιο κωδικό ασφαλείας:

Οι προσωπικές πληροφορίες θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Δήλωση προστασίας δεδομένων .

Στην αρχή

Χειρουργική Μαστού


Η ενασχόληση του κ. Μηλιαρά με τις παθήσεις του μαστού στις οποίες εξειδικεύεται, αφορά στον προληπτικό-περιοδικό έλεγχο των γυναικών με αξιολόγηση της μαστογραφίας και των υπερήχων, την διαγνωστική διερέυνηση των ευρημάτων, καθώς και την παροχή Γενετικής συμβουλής σε γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού.

Ειδικότερα για τον καρκίνο του μαστού, σήμερα είναι δυνατό οι περισσότερες γυναίκες να αντιμετωπισθούν εξίσου αποτελεσματικά με λιγότερο ακρωτηριαστικές επεμβάσεις και διατήρηση του μαστού (εκτομή λεμφαδένα φρουρού-ογκοπλαστική).

  • Καλοήθεις παθήσεις του μαστού: ιναδενώματα, κύστεις, θηλώματα, μαστίτιδα-απόστημα.
  • Καρκίνος του μαστού: Μαστεκτομή,  αποκατάσταση, Τμηματεκτομή/Ογκεκτομή, Εκτομή Λεμφαδένα Φρουρού/ Λεμφαδενικός Καθαρισμός Μασχάλης, Εκτομή με Συρμάτινο Οδηγό, Ογκοπλαστική.